skip to content

englesaxe

Early Middle English for today

full menu

Ormulum admonition to eye-witnesses and victims of prosecution

the original text

view normalised text
Crist y`aff hiss ay`h`enn lefe lif.
To t`olenn daet` o rode.
Forr hise posstless. & forr t`e;
& forr all follke nede.
Forr swa to lesenn all mannkinn;
Üt off t`e deofless walde.
& te birrt` folly`h`enn cristess slot`.
& te birrt` wìlenn swelltenn.
Forr cristess t`eowwess. y`iff mann hemm.
All saccless wìle cwellenn.
Forr swa to cwennkenn crisstenndom.
& cristess lay`h`ess dilly`h`enn.
Y`iff t`att mann w├Čle crisstenndom.
& cristess name dilly`h`enn;
T`a birrt` t`e stanndenn t`aer onny`aen.
& werenn cristess t`eowwess.
& cristess name. & crisstenndom;
Whil t`att ti lif t`e lasstet`t`.
& forr t`e sot`e lufe off crist.
& ec off cristess t`eowwess;
T`e birrt` y`iff t`att te fallet`t` swa;
Full blit`elike swelltenn.
& ta t`u folly`h`esst opennliy`;
T`e laferrd cristess bisne.
T`att forr mannkinne lufe swallt;
Full blit`elike o rode.
& ec t`e laferrd crist attflaeh;
Forr t`e to gifenn bisne.
T`att tu mihht flen. & berry`h`enn swa.
T`i lif wit`t` godess lefe;
& shunenn t`a t`att wilenn t`e.
Wit`t` utenn gillte cwellenn;
Y`iff t`u ne mihht nohht habbenn y`ët.
God lusst. god mahht. god wille.
To t`olenn marrtirdom forr crist;
& forr t`e rihhte laefe.